Tietotekniikka vapaa-ajan huvina

Ihmisten vapaa-aika ja sen viettämisen mahdollisuudet ovat mullistuneet täysin viime vuosikymmenten aikana. On selvää, että teknologia on kehittynyt valtavasti ja tuonut mukanaan muutoksia ihmisten harrastamien asioiden listaan. Ennen tietotekniikkaa sähkölaitteet ja teknologiset laitteet olivat hyvin erilaisia kuin nykyisin. Suurimpana erona on se, että ihmiset voivat nyt kokea kokonaisvaltaisia elämyksiä omalta kotisohvaltaan käsin. Näitä elämyksiä voi myös itse hallita ja käsitellä interaktiivisesti haluamaansa suuntaan. Erilaisten aktiviteettien määrä on lähes lukematon.

Internet on jäänyt tullakseen. Sen kautta ihmisille avautuu valtavasti erilaisia ovia niin eri puolille maailmaa kuin eri harrastuksiinkin. Nykyajan yksi erikoisimmista sosiaalisista ilmiöistä onkin se, kuinka ihmiset elävät toista todellisuutta tietotekniikan tuomien mahdollisuuksien avulla, esimerkiksi internetin roolipelien kautta. Perinteisten television ja radion avulla tämä ei ollut vielä mahdollista, sillä näistä huvittelumuodoista puuttui kokonaan interaktiivinen, eli vuorovaikutteinen puoli. Tämä vuorovaikutuksen mahdollisuus kiinnostaa ja koukuttaa monia, ja on mahdollistanut tietotekniikan vallankumouksen.

Uusia vapaa-ajanvieton muotoja

Aikaisemmin ystäviä tavattiin kasvotusten esimerkiksi kahvilassa tai lenkkipolulla. Nykyään kommunikoinnin ja ihmisten tapaamisen voi helposti hoitaa tietokoneen, älypuhelimen tai muun älylaitteen kautta. Aikaisemmin ihmisten sosiaaliset piirit rajoittuivat huomattavasti pienemmälle skaalalle, esimerkiksi harrastusten, koulun, työpaikan ja perheen pariin.

Ystäviä on tietoteknisellä aikakaudella helppo saada lähes mistä tahansa maailmankolkasta ja mitä erilaisemmista taustoista. Verkostoituminen onkin avainasemassa, ja sitä tapahtuu niin keskustelupalstoilla, chat-palveluissa, sosiaalisessa mediassa, interaktiivisissa peleissä sekä videoita jakamalla ja katsomalla.

Sosiaalisella medialla on ollut valtaisa vaikutus nykypäivän kulttuuriin. Instagramissa ja YouTubessa vaikuttavat henkilöt tienaavat suuria summia ja ennen kaikkea asettavat trendejä ihmisten seurattaviksi. Yksi Facebook-julkaisu tai twiitti voi levitä kuin kulovalkea ja aiheuttaa ihmisissä valtavan suuria tunteita.

Ihmisten perusoletuksena onkin nykyään se, että erilaisissa kanavissa saa interaktiivisesti tuoda mielipiteensä esille ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Kommentointi tuntemattomienkin kuviin tai julkaisuihin ei ole suinkaan tavatonta. Kaikki tämä heijastuu siihen, miten vapaa-ajan tunteja nykyään käytetään.

Vastalauseita uusille harrastemuodoille

Mitä vapaa-ajan vietto oikeastaan edes on? Ihmiset haluavat rentoutua mukavien asioiden parissa ja saada mielen pois päivän painavista ja mietityttävistä asioista. Työ, stressi ja muut murheet saavat pienen tauon erilaisten harrasteiden parissa. Monien mielestä vapaa-ajan viettoon kuuluu oleellisesti perhe- ja ystävyyssuhteiden vahvistaminen ja ajanvietto rakkaiden ihmisten kanssa. Tietotekniikan yleistyessä ja vakinaistuessa on ihmisten kodeissa myös usein otettu esille se, että perheenjäsenet helposti katoavat laitteidensa taakse kiinnittämättä toisiinsa huomiota.

Toinen yleisesti kuultu vastalause tietotekniikan mahdollisuuksille on se, että ihmisillä on huomattavasti enemmän itsekkäitä vapaa-ajan viettämisen mieltymyksiä. Jos jokaisella perheenjäsenellä on esimerkiksi oma läppärinsä, on selvää, että jokainen myös valitsee juuri sellaisen vapaa-ajanvieton muodon, joka itseään eniten miellyttää. Toisenlaisten taipumusten ja näkökulmien huomaaminen jää tällöin vähemmälle, ja ihmiset keskittyvät lähinnä oman mielihyvänsä tavoittelemiseen. Perinteisempien ajanvieton muotojen parissa on helpompi aloittaa keskustelu toisen mielipiteistä ja ajatuksia on helpompi jakaa.

Tietotekniikan mukanaan tuoma tiedonpaljous

Jos vuosikymmeniä sitten halusi tietää jonkun yksityiskohdan tai faktan, oli ainoa mahdollinen paikka paikallinen kirjasto tai alan asiantuntijan antamat neuvot. Tiedonkulku oli jäykkää ja hidasta, ja uutinen saattoi saavuttaa kuulijansa vasta kymmenien tuntien päästä. Nykyään mikä tahansa informaation murunen on yleensä helposti saatavilla. Yksityiskohtaisimpiin kysymyksiin saa vastauksen helposti internetistä, ja keskustelupalstoilla voi kysyä ihmisten mielipidettä itseään askarruttaviin kysymyksiin. Kaikki tämä on helppoa ja vie vain muutaman sekunnin aikaa.

Vapaa-ajan viettoon tämä tiedonpaljous vaikuttaa huomattavasti: älypuhelimella voi hetkessä tarkistaa esimerkiksi paikallisen elokuvateatterin näytösajat, lukea muiden käyttäjien arvostelut elokuvasta ja katsoa elokuvan trailerin. Tieto vaikuttaa päätökseen ajankäytöstä, ja mikäli pikaisen tutkinnan perusteella kriteerit osuvat sopivasti, käyttäjä todennäköisesti lähtee käymään elokuvissa. Reitin teatterille voi tarkistaa myös internetistä, ja liikennetiedotteet tulvivat muilta kuskeilta tulevaa informaatiota reitin kunnosta ja mahdollisista erikoistilanteista. Kaikki on siis jollain tavalla kytkeytynyt tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja palveluihin.

Tietotekniikka on mullistanut täysin tavan, jolla ihmiset verkostoituvat erilaisissa tilanteissa. Monet turvautuvat teknologian tuomiin kommunikoinnin mahdollisuuksiin joka päivä, ja elävät yhtä vahvasti aidossa elämässä kuin internetin parissa. Vapaa-aika vietetäänkin hyödyntäen tämän tuomia mahdollisuuksia. Tietotekniikan avulla on helpompi saavuttaa suurempia ihmismassoja eri puolilta maailmaa.

Tietotekniikka tuo siis samalla rikastuttavia kokemuksia vapaa-ajan viettämiseen. Syrjäkylässä asuminen ei siis enää tarkoita sitä, että vapaa-aika vietetään yksin ilman yhteyttä muuhun maailmaan. Tämän takia tietotekniikka ja vapaa-aika ovatkin kytkeytyneitä monien jokapäiväisessä elämässä.

Esimerkkinä internetin roolipelit

Yksi suosittu vapaa-ajanviettotapa on roolipelit. Internet on pullollaan erilaisia roolipelejä, jotka vaihtelevat teemaltaan ja käyttäjäkunnaltaan valtavasti. Peleihin on helppo uppoutua intensiivisesti. Pelit, kuten World of Warcraft ja Runescape, ovat fantasiamaailmaan sijoittuvia roolipelejä, jotka ovat keränneet miljoonia pelaajia nauttimaan hauskanpidosta. Second Life -niminen peli puolestaan perustuu mahdollisimman todenmukaiselle jäljitelmälle normaalista elämästä, jossa käyttäjien hahmot tapaavat toisiaan ja voivat esimerkiksi rakastua. Monelle pelin ja oikean elämän tunteet sekoittuvatkin toisiinsa, ja pelaaja kokee voimakkaita tunteenpurkauksia samalla hahmonsa kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *