ICT-teollisuus – mitä se on?

Tieto- ja viestintätekniikasta käytetään suomeksikin lyhennettä ICT (Information and Communication Technology). Tällä tarkoitetaan digitaalisen ja tietokoneiden avulla tehtävää tietojen hakua, tallennusta ja muokkaamista. Tietokonetekniikalla on pitkä historia, joka ylettää jopa 1880-luvulle asti, jolloin ensimmäiset reikäkortit ja reikäkorttikoneet otettiin käyttöön. Ensimmäisenä tätä sovellettiin Yhdysvaltain väestönlaskentaan vuonna 1890. Päättelyä ja laskutehtäviä osaavia laskukoneita kehitettiin 1490-luvulla. Tietokoneiden historia jaetaan yleisesti viiteen eri sukupolveen. Ensimmäisen sukupolven tietokoneet olivat vain kaupallishallinnollisten tietojärjestelmien työkoneita. IBM oli tällöin vahvassa asemassa.

Toisen sukupolven läpimurron myötä pientietokoneet tulivat yleisimmiksi, markkinoille ilmaantui yrityksiä kuten HP ja UNIX. Kolmas sukupolvi toi henkilökohtaiset tietokoneet muidenkin kuin insinöörien ulottuville, ja niitä käytettiin tekstinkäsittelyssä ja taulukkolaskennassa. IBM piti valta-asemansa koko 1980-luvun, mutta 90-luvun alussa Intel ja Microsoft hallitsivat markkinoita. Neljännen sukupolven myötä toimistoihin saatiin paikallisverkot ja intranet oli syntynyt. Tällöin työkäytössä yleistyi myös sähköpostin käyttö. Viides sukupolvi synnytti World Wide Webin eli internetin 1990-luvun alussa. Tietokoneesta tuli ikkuna koko maailmaan.

Tietotekniikkateollisuus laajentuu

ICT-teollisuus on osa tietotekniikkateollisuutta. Tämä tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikkaan kuuluvaa tavaratuotantoa (ICT-teollisuus) mutta myös tietoliikennettä, sisällön ja palveluiden tuotantoa. Toimialaa ei ole kovin tarkasti määritelty ja sen käsitteistö on vakiintumaton.

Alalla on hyvin yleistä verkostoitua ja luoda uusia toimintamalleja. Koska palvelujen ja tuotteiden rajat hälvenevät, se johtaa ongelmiin rajanvedoissa. Esimerkiksi jos verkkokauppa soveltaa tietotekniikkaa erittäin voimakkaasti, onko se tietotekniikkateollisuutta? ICT-teollisuudeksi mielletään elektroniikkateollisuutta, joka valmistaa viestintävälineitä, tietokoneita, kulutuselektroniikkaa, teollisuuselektroniikkaa ja elektronisia komponentteja.

ICT:tä samankaltaistetaan usein IT:hen (tietotekniikkaan) vaikka ICT on yleisesti ottaen paljon laajempi käsite. Se sisältää paljon kattavamman listan komponentteja, tietokoneisiin ja digitaalisiin tekniikoihin liittyen, kuin IT. Näiden komponenttien lista on jo valtava ja se kasvaa edelleen. Jotkut komponentit, kuten tietokoneet ja puhelimet, ovat olleet olemassa jo vuosikymmeniä, kun taas toiset, kuten älypuhelimet, digitaaliset televisiot ja robotit, ovat uudempia tulokkaita. ICT ei kuitenkaan ole pelkkä luettelo eri komponenteista, vaan se kattaa myös näiden eri käyttötavat.

ICT-teollisuus Suomessa – Nokia

Nokian tämänhetkisiä pääliiketoimintoja ovat verkkoinfrastruktuuri, teknologiakehitys, kartta- ja sijaintipalvelut ja lisensointi. Yhtiö myi matkapuhelinliiketoimintansa Microsoftille vuonna 2014. Nokia perustettiin jo vuonna 1871, ja sen ensimmäisiä tuotteita olivat kalossituotteet, kumisaappaat ja autonrenkaat. Vuonna 1922 ostettu Suomen Kaapelitehdas, joka valmisti lennätin- ja puhelinkaapeleita, oli ensimmäinen kimmoke Nokan matkalla kohti tietotekniikkateollisuutta. Ensimmäinen VHT-puhelin julkaistiin vuonna 1964. Ensimmäisen GSM-puhelimensa Nokia julkaisi vuonna 1991. Samaan aikaan kun yhtiö kehitti puhelimia, kehittivät he myös puhelinverkkoja.

Nokian erikoisosaaminen oli vahvasti puhelimissa ja niihin liittyvissä teknologioissa. Varsinkin 1990-luvulla Nokia keskitti resurssinsa vahvasti matkapuhelimiin, verkkotuotteisiin ja muuhun tietoliikennealan järjestelmiin. Samaan aikaan he kehittivät ja valmistivat myös tietokoneita ja oheislaitteita niihin. Matkapuhelimien suosion myötä yhtiö kuitenkin luopui näistä. Nokian voittokulku maailman suurimpana matkapuhelimien valmistajana jatkui reilusti 2010-luvulle asti. Tällöin kilpailu markkinoilla kiristyi, Nokia ilmoitti tekevänsä yhteistyötä Microsoftin kanssa, joka lopulta johti siihen, että Microsoft osti Nokian matkapuhelinliikennetoiminnan.

ICT-teollisuus Suomessa – Vaisala

Vaisala Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, jonka on perustanut Vilho Väisälä jo vuonna 1936. Yhtiö oli merkittävä vientiyritys jo varhain, kansainvälisen hyvän maineensa vuoksi. Yhtiö valmistaa, kehittää ja markkinoi tuotteita ja palveluja teollisuuden mittaustarpeisiin ja ympäristömittaukseen. Vaisalan tärkeimpinä asiakkaina voidaan pitää eri maiden ilmatieteellisiä laitoksia, meteorologisia tutkimuslaitoksia, tie- ja ilmailuviranomaisia, puolustusvoimia, luonnonvoimia valvovia viranomaisia, vakuutusyhtiöitä, energiayhtiöitä sekä erilaisia teollisuusyhtiöitä kuten lääketeollisuus, merenkulku- ja elektroniikkateollisuusaloilta. Vaisala työllistää yli tuhat työntekijää.

Vaisalan liiketoiminta-alueisiin kuuluvat Weather ja Controlled Environment. Weather-liiketoiminta kehittää, valmistaa sekä markkinoi, nimensä mukaisesti, laitteita ja järjestelmiä, joita voidaan käyttää yläilmakehän säähavaintoihin. Sen keskeisiin tuoteryhmiin kuuluvat esimerkiksi radio- ja pudotussondit ja niiden lähettämää tietoa vastaanottava maakalusto, tuulikeilaimet sekä kaikkiin näihin liittyvät lisäarvopalvelut, kuten asennus- huolto- ja koulutuspalvelut. Controlled environment -liiketoiminta-alue keskittyy mittalaitteisiin ja järjestelmiin, joilla mitataan esimerkiksi kosteutta, lämpötilaa, kastepistettä yms. Näiden mittausten avulla voidaan parantaa tuotantoprosessin tehokkuutta ja tietenkin tuotteiden laatua.

ICT-teollisuuden merkitys yrityksissä

Arvatenkin, ICT-teollisuuden tuomat edistysaskeleet ovat tuoneet yrityksille huimia säästöjä ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi automatisoidut tuotantolinjat tai liiketoimintaprosessit, ovat leikanneet kustannuksia ja lisänneet tehokkuutta yrityksissä, puhumattakaan tietotekniikan mahdollistaman verkkokaupan tai sosiaalisen median vaikutuksista.

ICT-teollisuus on tuonut mukanaan myös uudenlaisia haasteita. Automaatio voidaan kokea uhkana, kun robotit korvaavat ihmiset työpaikoilla. Kasvava globaali tietoverkko altistaa sekä yrityksiä, että yksityisiä ihmisiä uudenlaisille uhille, kuten henkilötietovarkauksille tai immateriaalioikeuksien loukkauksille. Myös kriittinen infrastruktuuri on haavoittuvaisempi kuin koskaan.

ICT on läsnä, joka puolella, joka hetki. Yli kolmella miljardilla ihmisellä on yhteys internetiin, kahdeksan kymmenestä ihmisestä käyttää älypuhelinta, jolloin tietoliikenne ja tietojenkäsittely kasvaa kasvamistaan. Tämä kehitys on johtanut siihen, että ICT on tärkeä osaa arkipäiväämme, jonka myötä ICT-teollisuuden kasvulle ei näy loppua. Maailmassa on joitain kehitysmaita, joissa ICT-teollisuus ei ole vielä tehnyt läpimurtoa. Teknologioiden kehittyessä ja uusien laitteiden sekä sovellusten ilmaantuessa, ICT-teollisuus jatkaa kuitenkin kehittymistään, koko ajan muuttuvassa maailmassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *