Sisällöntuotanto – yrityksen kilpailuvaltti

Sisällöntuotanto on vielä melko uusi käsite, eikä sille välttämättä ole jokaisen mielestä täysin tarkkaa määritelmää. Käytännön näkökulmasta asiaa tarkastellen sisällöntuotannolla tarkoitetaan tekstien laatimista, kuvien valikoimista ja niihin liittyvää hakukoneoptimointia. Tämän lisäksi, käytetystä alustasta riippuen, sisällöntuotantoon voi liittyä myös sivun asettelu silmälle miellyttävään muotoon. Tähän liittyy esimerkiksi tekstityypit, erilaiset värit, kuvien sijainti ja niiden koko, otsakkeiden paikat sekä kaikki visuaalinen suunnittelu. Olennaisin ja tärkein osa sisällöntuotantoa on kuitenkin tekstin ja tiedon tuottaminen.

Sisällöntuotantoa esiintyy jokaisessa mediassa, mutta erityisesti juuri digitaalisessa mediassa, jossa sisältö on helppo kohdistaa oikealle kohderyhmälle. Sisältöä tuotetaan esimerkiksi itseilmaisun, jakelun tai markkinoinnin takia suullisesti, kirjallisesti tai erilaisten taidemuotojen kautta. Tyypillisiä sisällöntuotannon foorumeita ovat yritysten nettisivut, blogit, valokuvat, videot, nettikommentoinnit, sosiaalinen media ja digitaalinen media.

Sisällöntuotantoon hyvin panostavan yrityksen nettisivut ja sosiaalinen media ovat laadittu oikeilla sävyillä ja tyylillä sekä täytetty mielenkiintoisella ja asiakkaalle tarpeellisella, hyvin kirjoitetulla ja virheettömällä tekstillä.

Miten laaditaan laadukasta sisältöä?

Nykyajan digitalisaatio on kasvattanut laadukkaan ja kertovan sisällön eli sisällöntuotannon merkitystä. Mitä tällä tarkoitetaan? Onko laadukas sisältö kieliopillisesti hyvää tekstiä ja ilman kirjoitusvirheitä?

Saattaa olla, mutta myös paljon muuta. Hyvin suunniteltu sisältö antaa asiakkaalle hyvän kuvan yrityksestä. Se kiinnittää ostajan huomion, ja kun sisältö puhuttelee ostajaa, voi suhde muuttua asiakkuudeksi. Jokaisen yrityksen sisältö on heille omannäköinen ja ainutkertainen, joten siksi sisällöntuotantoa aloittaessa on hyvä miettiä yrityksen toimintaa, ja mitä laadukas sisältö sille merkitsee.

Ensimmäisenä yrityksen tulee tunnistaa erilaiset ostajapersoonat ja asiakasprofiilit. He voivat käydä läpi esimerkiksi ostajien demografisia tietoja, kuten sukupuoli, ikä, koulutustaso, ammatti. Millaisia tarpeita tai tavoitteita eri ostajilla on? Miten yrityksen nettisivujen sisällöllä voi vastata näihin tarpeisiin?

Tämä johtaa siihen, että yrityksen tulee miettiä, minkälaista sisältöä potentiaaliset asiakkaat tarvitsevat? Sisältöä ei tule tuottaa yritykselle itselleen, vaan aina asiakkaiden tarpeita ajatellen, jotta siitä tulee heille merkityksellistä. Pelkkä tuotteiden kehuminen ei kannata, vaan sisällön tulisi vastata asiakkaan tarpeisiin.

Tunne ostajasi

Yritys yleensä tuntee ostajapersoonansa melko hyvin. Tämän mukaan voidaan valita sopiva sävy ja nettisivujen tyyli. Sisällössä tulee välttää jargonia tai ammattisanastoa. Yrityksen tulisi muistaa, että oma tietotaso ei ole yleinen tietotaso. Myös sisällön sävyä tulee miettiä tarkkaan, kuinka paljon voi vitsailla ja minkä verran sisältö voi vedota ostajan tunteisiin. Sisällön määrää miettiessä on pidettävä mielessä, että määrä ei korvaa laatua. Olisi hyvä myös ajoittaa oikea sisältö oikeaan aikaan.

Mielenkiintoisen ja laadukkaan sisällön lisäksi on tärkeää, että se on myös jaettavissa sosiaalisessa mediassa. Ellei sisältöä jaeta, on se vain yksi kustannus muiden joukossa. Sisällön tulee aiheuttaa reaktioita asiakkaissa. Mitä tärkeämpi aihe sisällössä on asiakkaalle, sitä varmemmin hän myös kertoo käyttökokemuksistaan eteenpäin. Ja näkyvyyttähän sisällöntuotannolla nimenomaan haetaan.

Tämän lisäksi sisältö, jossa avainsanat on pohdittu tarkkaan, nousee korkealle eri hakukoneiden antamissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi on siis erittäin tärkeä osa sisällöntuotantoa.

Hakukoneoptimointi – mitä se on?

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan yksittäisen nettisivun tai -sivuston sijoituksia hakukoneiden hakutuloksissa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Yleensä tavoitteena on saada tietty nettisivu hakutulosten kärkisijoille, jolloin hakijat valitsevat kyseisen sivun tarpeidensa täyttämiseksi. Sivuston sijoituksia voidaan parantaa myös käyttämällä pidempiä hakulauseita. Optimointi tässä yhteydessä tarkoittaa verkkosivujen sisältöä, joka pyritään optimoimaan hakukoneystävälliseksi ja suunnittelemalla ne hakukoneet mielessä pitäen. Tällöin sisältöön lisätään sekä avainsanoja että laadukkaita linkkejä. Prosessi saattaa olla aikaa vievä, mutta tuloksista on yleensä pitkäaikainen hyöty.

Hakukoneoptimoinnista huolimatta sivujen sijoitus hakutuloksissa saattaa vaihdella huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että hakukoneet muuttelevat algoritmejaan jatkuvasti. Algoritmit järjestelevät hakukoneiden tuloksia. Myös kilpailijoiden optimoinnit ja verkkosivujen päivitykset saattavat vaikuttaa tulosten muuttumiseen. On tärkeää toteuttaa sivustonsa niin, että hakukoneet ymmärtävät niitä. Esimerkiksi kehykset, kuvilla toimivat linkit tai flash-tekniikka vaikeuttavat löydettävyyttä.

Hakukoneoptimointiin on monia eri menetelmiä, ja niiden tehokkuudesta ja parhaimmuudesta voidaan olla eri mieltä. Seuraavassa kappaleessa käymme läpi yhden tavan suorittaa hakukoneoptimointi.

Hakukoneoptimoinnin prosessi

  1. Tutki avainsanoja, käytä esimerkiksi Googlen Trends-työkalua.
  2. Käytä päätermiä artikkelissasi; mieluiten otsikossa ja muutaman kerran sisällössä.
  3. Käytä myös muita aiheeseen sopivia hakusanoja.
  4. Muista, että sisällön on oltava mielenkiintoista, jotta ihmiset jakavat sitä.
  5. Jaa teksti kappaleisiin ja lisää väliotsikoita.
  6. Huomioi hyvä kielioppi.
  7. Älä jaarittele, äläkä käytä vaikeita termejä.
  8. Lisää tekstiisi linkkejä ulkopuolisiin, luotettaviin lähteisiin. Näin hakukone ymmärtää, että teksti tarjoaa tietoa, ei mielipiteitä.
  9. Jaa tekstiä mahdollisimman monessa eri mediassa.

Sisällöntuotannon pääperiaate: asiakaslähtöisyys

Tässä artikkelissa käsittelimme sisällöntuotantoa yrityksen nettisivujen kannalta. Sisällöntuotantoon sisältyy paljon muutakin, kuten valokuvausta, markkinointia, sosiaalista mediaa ynnä muuta. Kun sisällöntuotanto on hoidettu asianmukaisesti, on yrityksen mahdollisuudet onnistuneisiin kauppoihin moninkertaiset.

Sisällöntuotannon lähtökohtana tulisi olla asiakas ja hänelle sisällöstä koituva hyöty. Asiakkaalle on luotava tunne, että hän saa sisällöstä jotain lisäarvoa elämäänsä: ohjeen, vinkin tai idean. Mitä enemmän sisällöntuotantoon panostetaan, sitä suuremmat hyödyt siitä saa. Kannattaakin miettiä, onko yrityksellä varaa olla panostamatta laadukkaaseen sisällöntuotantoon?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *