Miten tietotekniikka auttaa opiskelussa?

Yksi koulutuksen suurista muutoksista viime vuosina on ollut tietotekniikan roolin vahvistuminen. Tietotekniikka ei ole ainoastaan omana oppiaineenaan, vaan sitä hyödynnetään yli ainerajojen. Yhä useammin koulussa opiskelijat tekevät kotitehtävät tietokoneella tai tabletilla ja kommunikaatio opettajien kanssa hoidetaan sähköisesti.

Tietotekniikan uusi rooli näkyy monin eri tavoin suomalaisissa oppilaitoksissa. Ilmiö näyttäytyy esimerkiksi lukioissa siinä, että usein oppikirjat ovat ostettavissa sähköisinä versioina. Voidaankin aiheellisesti kysyä, tulevatko fyysiset oppikirjat jäämään historiaan lähitulevaisuudessa? Moni on tästä kehityksestä mielissään, toisaalta moni myös kritisoi sitä sanomalla, ettei tällainen suunta ole hyväksi. Väitettä perustellaan esimerkiksi sillä, että liiallinen kuvaruudun tuijottaminen ei ole hyväksi ja että perinteinen kirja on paras tapa oppia asioita. Niin tai näin, ajat ja tavat muuttuvat.

Tässä artikkelissa käymme laajemmin läpi tietoteknistä murrosta ja keskustelemme, kuinka informaatioteknologia on jo muuttanut ja tulee vielä muuttamaan opiskelua. Käsittelemme niin tietotekniikan hyödyntämistä peruskouluissa kuin korkeammalla tasolla, esimerkiksi yliopistoissa. Käy peremmälle!

Tietotekniikka kielten opiskelussa

Älypuhelinten kautta on mahdollista löytää monia hyviä ja hyödyllisiä sovelluksia esimerkiksi vieraiden kielten opiskeluun. Kielten oppimiseen tarkoitettuja sovelluksia on valtava määrä, ja opiskelijan tai koululaitoksen tulisikin pyrkiä löytämään omiin tarpeisiinsa passeleimmat sovellukset. On otettava huomioon haluttu kieli sekä opiskelijoiden ikä ja taso, joka halutaan saavuttaa. Monet kielisovelluksista ovat ilmaisia tutustumisjakson ajan, mutta tulevat maksullisiksi tämän ajan jälkeen. Oppilaitoksen on hyvä budjetoida kurssisuunnitelmaansa sovelluksen tehokkaaseen käyttämiseen tarvittava summa, sillä ilmaisversio on usein rajallinen eikä etenemistä sallita.

Jos intoa ja taitoa löytyy, suositut flashcardit on mahdollista luoda itse. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin Flashcards App niminen sovellus. Sovelluksen avulla opiskelija saa tärkeät sanat suoraan omaan kännykkäänsä. WordCloud sovellus sopii hyvin sanastojen tekoon. Sovelluksen avulla sanapilvet voidaan kopioida luokkahuoneentauluiksi. Tämä voi olla koko luokan yhteinen, interaktiivinen projekti, ja varmasti on niidenkin opiskelijoiden, joita kirjasta pänttäämäinen tympii, mieleen. Toisaalta, mikäli oppitunnilla käytetään liikaa älypuhelinta, voi tämä häiritä opiskelua.

Teknologia ja luonnontieteet

Kenties parhaimmillaan pelillistämistä apunaan käyttävät sovellukset ovat matematiikan opiskelussa. Mikäpä parempaa kuin yhdistää huvi ja hyöty ja laittaa lapsi tekemään hypnoottisella tabletillaan jotakin opettavaista. Erityisesti alakoululaisille sopivia sovelluksia ovat Lolan matikkajuna, Pupujen matikkakisa (eng. Bunny Math Race) ja hirviömatematiikkaa tarjoileva Quick Math Jr. Numerot yhdistyvät määrään konkreettisella ja hauskalla tavalla, ja lapsi voi harjoitella laskutoimituksia leikin varjolla. Taitojen kehittyessä voidaan siirtyä yli 10-vuotiaille tarkoitettuihin peleihin, kuten Matikkakunkku 2:seen. Pelit ovat ladattavissa sekä Android- että iOS-laitteille.

Aivoja voi harjoittaa myös monilla matemaattisilla ilmaisohjelmilla, jotka kattavat laajan skaalan erilaisia aihepiirejä: abstrakti algebra, symbolinen laskenta, geometrinen piirtäminen, numeerinen laskenta, tilastollinen laskenta ja jopa bioinformatiikka sekä optimointi. Lukiolaiset ja yliopisto-opiskelijat saattavat kohdata jonkin verran myös ongelmia itselleen sopivaa laskusovellusta etsiessä, sillä esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmat ovat hieman vaikeakäyttöisiä sormikäyttöliittymällä. Mahdollisuuksia kuitenkin riittää; laskuja voidaan havainnollistaa muun muassa Wolfram Alphalla, joka kuvaa yhtälön ratkaisun välivaiheita, tai opiskelija voi hyötyä piirto-ohjelmista, kuten PocketCAS:ista.

Puolesta ja vastaan

Teknologian käyttö opetuksessa jakaa runsaasti mielipiteitä. Joillekin se edustaa edistystä ja kehitystä, kun taas toiset voivat kokea liiallisen teknologian käytön aivan turhana. Opettajan onkin ehkä hyvä miettiä, mitä lisäarvoa teknologian käyttö tuo kullekin oppitunnille, ja milloin asia voitaisiin opiskella perinteiseen tyyliin. Teknologian käyttö on perusteltua erityisesti silloin, kun se motivoi, tuo jotain uutta opiskeluun ja on tehokasta. Sen sijaan heikosti toteutetut, liian helpot tai vaikeat sovellukset eivät tuo lisäarvoa opiskeluun.

Sovellukset ovat hyvä lisä ja erinomainen keino oppia ja kerrata esimerkiksi sanastoja, mutta pelkällä sovelluksella ei saada samoja tuloksia, kuin puhutun ja kuullun ymmärtämistä sisältävillä oppitunneilla. Sovellukset tuovat opiskeluun pelillistämisen elementtejä, mutta eivät korvaa silti opettajan antamaa kielioppi- ja teoriaopetusta. Sovellukset auttavat itsenäisessä opiskelussa, mutta ovatko ne uhka opettajien ammattikunnalle. Tuskin ainakaan lähiaikoina, vaikka puheita virtuaalisista luokkahuoneista kuulee silloin tällöin. Tulevaisuuden digioppiminen sisältänee kuitenkin enenevässä määrin virtuaalitodellisuutta, tekoälyn hyödyntämistä ja online-kursseja.

Oppimista edesauttavia sovelluksia

Tekniikka auttaa paitsi tiettyjen taitojen oppimisessa myös opiskelutaktiikan ja -menetelmien hiomisessa. Ajanhallintaan ja tavoitteiden asettamiseen on lukuisia eri vaihtoehtoja, ja miellekartat auttavat hahmottamaan ja jäsentämään ajattelua.

Kokeisiin valmistautumisessa auttavat esimerkiksi Popplet ja Simple Mind -sovellukset, ja muistiinpanojen tekemiseen verraton tuki on iPadin muistiinpanot-sovellus, joka muuttaa puhutun kielen kirjoitetuksi tekstiksi. Lukivaikeuksiin puolestaan auttaa käänteisesti toimiva Voice Dream, joka kääntää eri muodoissa olevat sähköiset tekstiformaatit ääneksi. Kätevää ja ainerajoista riippumatonta oppimista!

Tulevaisuuden näkymiä

Lienee väistämätöntä, että mobiililaitteiden käyttö niin opiskelussa kuin työelämässäkin tulee lähivuosina lisääntymään. Tällä hetkellä tässä suuntauksessa nähdään sekä uhkia että mahdollisuuksia. Edut ovat kuitenkin kiistämättömät:

  • Esineiden internet tuo uusia palveluita, ja netin laaja saatavuus yhdistettynä ihmisten liikkuvaan elämäntyyliin mahdollistaa monia käyttötarkoituksia.
  • Etätyön ja virtuaalitiimien osuus tulee kasvamaan, ja erilaiset työnhallintatyökalut korostuvat.
  • Pilvipalvelut, kuten Dropbox ja Google Drive sekä Office-paketti ovat korvaamattomia opiskelijoille.

Oppimisessa tekniikka voi olla opiskelijalle verraton apu, kunhan sitä osaa hyödyntää oikein!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *