Month: October 2018

ICT-teollisuus – mitä se on?

Tieto- ja viestintätekniikasta käytetään suomeksikin lyhennettä ICT (Information and Communication Technology). Tällä tarkoitetaan digitaalisen ja tietokoneiden avulla tehtävää tietojen hakua,

Sisällöntuotanto – yrityksen kilpailuvaltti

Sisällöntuotanto on vielä melko uusi käsite, eikä sille välttämättä ole jokaisen mielestä täysin tarkkaa määritelmää. Käytännön näkökulmasta asiaa tarkastellen sisällöntuotannolla

Tietotekniikan muutokset – älä jää jälkeen!

Tietotekniikkaan, tai toiselta nimeltään informaatioteknologiaan, sisältyvät kaikki asiat, jotka liittyvät tietokoneisiin ja digitaaliseen tietoliikenteeseen. Kyseessä on erittäin laaja-alainen ala, joka

Sosiaalisen median luoma ammattikunta: somevaikuttajat

Entisaikoina julkkikset olivat kaikkien seuraamia idoleita, joiden jokaista liikettä matkittiin, pukeutumistyyliä kopioitiin ja heidän elämäntavastaan haaveiltiin. Tänä päivänä julkisuuden henkilöt

Tietotekniikka vapaa-ajan huvina

Ihmisten vapaa-aika ja sen viettämisen mahdollisuudet ovat mullistuneet täysin viime vuosikymmenten aikana. On selvää, että teknologia on kehittynyt valtavasti ja

Miten tietotekniikka auttaa opiskelussa?

Yksi koulutuksen suurista muutoksista viime vuosina on ollut tietotekniikan roolin vahvistuminen. Tietotekniikka ei ole ainoastaan omana oppiaineenaan, vaan sitä hyödynnetään

Tietotekniikka tämän päivän työelämässä

Tietotekniikan taidot kuuluvat tänä päivänä kansalaisten perustaitoihin. Niitä tarvitaan työelämän lisäksi myös virallisten asioiden hoitamisessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla ja työelämän jälkeenkin.

IT-alan opiskelu Suomessa

Suomi on pitkään tunnettu insinöörien maana, sillä muun muassa Nokia ja monet muut pienet ja suuret teknologiayritykset ovat perinteisesti tarjonneet

Tietotekniikka on linkki järjestelmien ja käyttäjien välillä

Tietotekniikka on laaja käsite, ja sen alalla työskentelevien toimenkuvat muuttuvat ja laajenevat jatkuvasti. Osa työntekijöistä valitsee jo opiskeluaikana sivuhaaraksi kaupallisia

Tietotekniikka elämässämme

Tervetuloa IT-alojen monista hyödyistä kertovalle sivustolle! Käsittelemme artikkeleissamme laajasti alan kehitystä ja sitä, miten älykkäät teknologiat vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Olit